« Terug

Privacy Policy

GDPR logo.jpg24 mei

Hoveniersbedrijf Brussaard hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij een Privacy Policy opgesteld naar de AVG richtlijnen.

Het is u vast niet ontgaan dat bedrijven vanaf 25 mei 2018 moeten voldoen aan strengere eisen m.b.t. de beveiliging van persoonsgegevens. Deze zijn vastgelegd in de General Data Protection Regulation (GDPR), of in het Nederlands de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Hoveniersbedrijf Brussaard hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hoveniersbedrijf Brussaard en haar medewerkers houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wilt u ons Privacy policy in zijn geheel lezen? Ons Privacy policy is te vinden onderaan de site, of via deze link.

Als Hoveniersbedrijf Brussaard zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u vragen na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, neem dan contact met ons op. Telefonisch zijn wij bereikbaar op 0186-618465. 

« Terug

Scroll naar boven